Omogućili smo korisnicima

  • Mogućnost izbora
  • Potpuno novo iskustvo pretrage sportskih terena
  • Rezervaciju na najjednostavniji mogući način
  • Uštedu vremena i novca
  • Mogućnost kreiranja timskih naloga

Omogućili smo partnerima

  • Potpuno besplatno pristupanje sistemu
  • Mjerljive rezultate
  • Naplatu samo u slučaju kada partneru stvorimo dodatnu vrijednost
  • Nove korisnike i rast biznisa
  • Mjesečne izvještaje i potpunu podršku