Saglasnost sa uslovima korišćenja

Rezervisi D.O.O. (u daljem tekstu: Rezervisi)je vlasnik i pružatelj usluga online sistema rezervacija sportskih terena www.rezervisitermin.com (dalje u tekstu: RezervisiTermin.com). Korišćenjem online sistema rezervacija sportskih terena RezervisiTermin.com prihvatate navedene Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu i potvrđujete da ste upoznati s istima.

RezervisiTermin.com je u vlasništvu Rezervisi D.O.O. koji je ovlašćen za obavljanje IT i marketing djelatnosti i pružanje ostalih usluga. Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje online sistema rezervacija RezervisiTermin.com od strane korisnika za sve ponuđene usluge u sistemu. Korisnici svojim korišćenjem potvrđuju da su saglasni s navedenim Uslovima i da će korišćenje RezervisiTermin.com sistema i povezanih stranica s njihove strane biti u skladu s istim i da je korišćenje isključivo na njihovu odgovornost. Sjedište kompanije Rezervisi D.O.O. je u Podgorici (81000, Crna Gora). Kao posljedica korišćenja sistema mogu nastati pravni sporovi koji su (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti suda u Podgorici i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima i zakonima Države Crne Gore. Sporovi povezani s ovim Uslovima korišćenja u nadležnosti su suda u Podgorici, s čime je korisnik saglasan i prihvata isto korišćenjem RezervisiTermin.com sistema.

Kopirajt

Ovaj veb sajt je u cjelosti vlasništvo Rezervisi D.O.O. Sav softver korišćen na veb sajtu, android i iOS aplikaciji i drugim tehničkim rješenjima je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema RezervisiTermin.com i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe za rezervaciju sportskih terena putem interneta. Izričito nije dozvoljeno korišćenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posjećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema RezervisiTermin.com, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem RezervisiTermin.com upotrijebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovdje opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@rezervisitermin.com.

Zaštićeno ime

RezervisiTermin.com je zaštićeno trgovačko ime sistema RezervisiTermin.com i vlasništvo je Rezervisi D.O.O. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom RezervisiTermin.com. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom RezervisiTermin.com mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom RezervisiTermin.com ili sa Rezervisi D.O.O.

Korisnik je osoba, fizička ili pravna, koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi u bilo kojem trenutku usluge sistema RezervisiTermin.com. Korisnik lično odgovora za zaštitu vlastite privatnosti i ostalih ličnih podataka. Korisnik je saglasan s činjenicom da pri korišćenju Interneta može doći do prekida pružanja usluga te posljedice takvih prekida su izvan domena RezervisiTermin.com-a zbog čega Rezervisi ne može biti odgovoran za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći tokom pružanja usluga od strane sistema.

Pristup sistemu RezervisiTermin.com ponekad može biti isključen, privremeno nedostupan ili u prekidu iz razloga za koje ne možemo biti odgovorni, čega je korisnik svjestan i saglasan s navedenim. Bilo koji način prenosa podataka ili dijela podataka može biti promijenjen ili zaustavljen od strane Rezervisi-a. Rezervisi može u potpunosti zaustaviti slanje ili promijeniti bilo koje druge karakteristike istog. Za nabavku i održavanje računarske opreme koju korisnik koristi i za drugu opremu nužnu za pristup i korišćenje sistema RezervisiTermin.com te za sve troškove povezane s tim odgovoran je isključivo korisnik. Eventualne štete opreme korisnika nastale kao posljedica korišćenja sistema nisu u odgovornosti RezervisiTermin.com-a.

Utisci, fotografije i izjave na sajtu

Bilo kakvi utisci, fotografije ili izjave na sajtu, u dijelu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema RezervisiTermin.com i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem RezervisiTermin.com može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Strogo je zabranjeno pozivanje korisnika sistema na korišćenje konkurentskih usluga, nezavisno radi li se o direktnoj ili indirektnoj konkurenciji Rezervisi-u. Sav sadržaj na sistemu privatno je vlasništvo Rezervisi-a ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava. Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo mijenjanje sadržaja sistema bez izričitog pismenog odobrenja Rezervisi-a. Kršenje ove zabrane, što posljedično dovodi do povrede prava intelektualnog vlasništva, može dovesti do pokretanja sudskih postupaka i do krivičnog postupka protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom i autorskim pravom nalaze se i drugi podaci povezanih pravnih ili fizičkih osoba pokriveni autorskim pravom. Podaci se odnose na tekstove, slike, zvuk, grafiku i ostali kompletan sadržaj na sistemu koji je u skladu s pozitivnim propisima i zakonima Države Crne Gore. Korisnik može sa sistema preuzimati, ispisivati, spremati i koristiti materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe. Rezervisi nema obavezu pomagati korisniku u određivanju koji je sadržaj podložan autorskom pravu a za štetu koja može nastati povredama autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik.

Rizik rezervacije

Rezervacije proslijeđene putem sistema RezervisiTermin.com isključivo garantuju naši partneri, tj. sami sportski tereni koji prihvataju rezervaciju. RezervisiTermin.com ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, lažnom ili rezervacijom koja nije u okvirima pravila i procedura sistema RezervisiTermin.com. Ukoliko niste zadovoljni uslugom, možete se obratiti sistemu RezervisiTermin.com, na adresu info@rezervisitermin.com koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spreči slična nezadovoljstva.

Rezervisi zadržava pravo ne izvršiti povrat finansijskih sredstava ili drugi oblik povrata korisnicima koji to zatraže zbog nekorišćenja rezervisane ili kupljene usluge ili više njih, ako je do nekorišćenja došlo zbog greške korisnika, tj. ako uzrok nije ponašanje povezanih pravnih osoba ili Rezervisi-a. Za izbjegavanje nesporazuma molimo Vas da se pridržavate Uslova korišćenja i ostalih pravila jer Rezervisi i povezane pravne osobe ne odgovaraju za bilo kakve propuste učinjene od strane korisnika koji mogu dovesti do problema u korištćenju rezervisanih/kupljenih usluga. Korišćenjem bilo koje usluge na RezervisiTermin.com sistemu, pregledavanjem bilo kojeg sadržaja, otvaranjem korisničkog profila, objavljivanjem podataka te obavljanjem procesa rezervacija i kupovine usluga smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uslove korišćenja, službenu Izjavu o povjerljivosti podataka i ostala pravila sistema.

Cijena na sajtu

Cijene proizvoda i usluga predstavljenih na sajtu RezervisiTermin.com istovjetne su cijenama istih proizvoda u odgovarajućim sportskim objektima. Sportski objekti su u obavezi da sistemu RezervisiTermin.com dostavljaju sve promjene cijena i ponude PRIJE nego što se iste promijene u sportskom objektu, da bi sistem RezervisiTermin.com mogao blagovremeno da uskladi cijene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cijenama ili do pojave netačne cijene na sajtu, RezervisiTermin.com ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Zloupotreba servisa

RezervisiTermin.com zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne rezervacije i slično, RezervisiTermin.com ima pravo da takve korisnike spriječi da dalje koriste sistem RezervisiTermin.com. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unaprijedite poslovanje sistema RezervisiTermin.com, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@rezervisitermin.com.

Osim Uslova korišćenja i službene Izjave o povjerljivosti podataka korištenje sistema od strane korisnika mora biti u skladu s opštim moralnim i etičkim načelima te pozitivnim propisima i zakonima Države Crne Gore. Rezervisi ima pravo ali ne i obvezu nadzirati sadržaj na RezervisiTermin.com sistemu u cilju osiguravanja poštovanja Uslova korišćenja i ostalih pravila propisanih od Rezervisi D.O.O.

Prava komunikacije

Komunikacija koja krši pozitivne propise i zakone Države Crne Gore može biti prijavljena nadležnim organima. Korisnik je objavom podataka na sistemu RezervisiTermin.com dao pravo da se dio ili svi objavljeni podaci koriste u pravno dozvoljene svrhe, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju i putem bilo koje tehnologije. Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da neće zahtijevati naknadu štete i troškova povezanih s posljedicama korišćenja objavljenih podataka. Takođe, neće smatrati odgovornim partnere, zaposlenike i ostale povezane treće osobe. U troškove su uključeni i troškovi pravnog zastupanja koji mogu nastati korišćenjem sistema RezervisiTermin.com od strane korisnika.

Rezervisi zabranjuje radnje koje podstiču diskriminaciju temeljenu na vjerskoj, političkoj, nacionalnoj ili rasnoj osnovi. Sadržaji koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, klevetnički, uvredljivi, ugrožavajući ili vulgarni sadržaji ili sadržaji koji su na bilo koji drugi način nepoželjni u komunikaciji ili krše propise i zakone Države Crne Gore ne smiju se prenositi ili objavljivati na sistemu RezervisiTermin.com. Oglašavanje proizvoda i usluga trećih osoba bez prethodnog pismenog odobrenja Rezervisi D.O.O na sistemu je zabranjeno. Zabranjeno je ponašanje korisnika koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u korišćenju ili izvršavanju određenih aktivnosti na RezervisiTermin.com sistemu.

Poricanje garancija

Rezervisi D.O.O. kao ni pravne osobe povezane s online sistemom ne mogu ni na koji način garantovati da korišćenje istoga neće biti prekinuto ili bez grešaka. Korisnik prihvata da RezervisiTermin.com nije odgovoran za protivzakonito i štetno ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta na korisniku. Korisnikova odgovornost odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, komunikacijskim problemima, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom koja nije u duhu pozitivnog činjenja.

RezervisiTermin.com Vam obezbeđuje sistem 'onakav kakav jeste', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usljed korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sistema RezervisiTermin.com. RezervisiTermin.com se izričito odriče svih izraženih, podrazumijevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namjenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. RezervisiTermin.com ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahtjeve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da sistem RezervisiTermin.com može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. RezervisiTermin.com ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamjerne ili namjerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema RezervisiTermin.com ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam RezervisiTermin.com nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, savjeta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu RezervisiTermin.com. Ni pod kojim uslovima RezervisiTermin.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema RezervisiTermin.com, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom

RezervisiTermin.com zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših rezervacija i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmjenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promjene Uslova korišćenja

RezervisiTermin.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vrijeme, promijeni cenovnik i promijeni sistem RezervisiTermin.com u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promjene na sistemu RezervisiTermin.com će biti objavljene na sajtu i sve promjene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Korisnicima savjetujemo da ponekad ponovo pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja, kao i službenu Izjavu o povjerljivosti podataka, s ciljem da budu informisani o eventualnim promjenama. Korisnik daljim korišćenjem sistema RezervisiTermin.com i nakon promjene Uslova korišćenja, prihvata trenutno važeće Uslope korišćenja i službenu Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na RezervisiTermin.com sistemu na snagu stupaju sve izmjene Uslova korišćenja. Kompletan RezervisiTermin.com sistem je privatno vlasništvo.

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema RezervisiTermin.com i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema RezervisiTermin.com i zamjenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema RezervisiTermin.com.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem RezervisiTermin.com.